Coronavirus/COVID-19 & SportsKollektivet


I SportsKollektivet passer vi på hinanden. For tiden skal vi gøre det ekstra godt, og det er vores indsats som sikrer dette; For dig, for mig og for klubben.

På denne side har vi samlet de nødvendige forholdsregler, i forhold til vores aktiviteter og brug af faciliteter. 

Myndighedernes retningslinjer er altid gældende. Vores forholdsregler er underlagt myndighedernes, men de kan ændre sig hurtigere end vi opdatere siden. Derfor er det altid dit eget ansvar, at holde dig orienteret om myndighedernes retningslinjer, og agere efter disse.

Finder du uoverensstemmelser mellem myndighedernes og vores, eller er du i tvivl om hvordan du skal agere i forhold til klubben, bedes du kontakte os

SportsKollektivet har sidst opdateret siden den 5. april 2021.

SMITTET ELLER MISTANKE?
Hvis du er konstateret smittet, eller har mistanke herom, skal du følge Sundhedsmyndighedernes vejledning, før du igen kan deltage i SportsKollektivets aktiviteter.

Få mere information hos Sundhedsstyrelsen på dette link

 GENÅBNING UDENDØRS IDRÆT
Pr. den 1. marts hæves forsamlngsforbuddet for organiseret udendørs idræt, hvilket betyder vi kan igangsætte aktiviteter udendørs. Vi opdatere løbende vores retningslinjer for aktiviteter efterhånden som de sættes i gang. . 

Alle vores indendørs aktiviteter er p.t. indstillet grundet stramninger af restriktionrene med virkning fra d. 8. december 2020. Vi forventer, når det bliver muligt, at en genåbning vil ske på lignede vilkår, som efter nedlukning i foråret 2020. Siden opdaters herom, når vi kender et tidspunkt og rammerne for en genåbning. 

Genåbningen af idrætten er fulgt af krav om, at retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne overholdes. Vores forholdsregler er baseret på DGI og DIF´s anbefalinger, som tager udgangspunkt i Kulturministeriets "Retningslinjer for kulturlivet" - Se afsnittet "Idræt, foreingsliv og idræts- og fritidsfaciliteter". Anbefalingerne fra Specialforbundene kan være tilføjet i relation til den enkelte aktivitet eller udstyr. Det er en forudsætning for, at vi kan holde aktiviteterne i gang, at vi som forening har sikret at rammerne er på plads, samt at disse respekteres af medlemmerne. 

Vi har alle et fælles ansvar for, at forhindre spredningen af Corona-smitte, og for at vi alle kan dyrke idræt. 

 

LINKS - MYNDIGHEDER
Orientere dig om myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. 
 

LINKS - ORGANISATIONER
Orientere dig om organisationernes retningslinjer og anbefalinger. 
 

LINKS - SPECIALFORBUND
Orientere dig om specialforbunds retningslinjer og anbefalinger. 
 

 


RETUR TIL SPORT
Har du været smittet har idrætslæger fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, lavet en guideline til hvordan du bedst vender tilbage til sport. 

Download guideline i PDF-format - Klik her
 


AKTIVITETER
Vi er glade for, at det er have aktiviteter i gang, og rigtigt glade for, at vi trods forbehold, kan vær sammen til disse. Det er vores fælles indsats, både som individ og som klub, som er vores bidrag til, at aktiviteter kan forsætte, og vi gør vores til at undgå yderligere nedlukninger. 

Sundhedsmyndighedernes retningsllinjer gælder overordnet (se link ovenfor). Til de aktiviteter hvor vi benytter anlæg, baner eller skoler på Frederiksberg, har  Frederiksberg Kommune og FIU retningslinjer i tillæg hertil, som skal respektres, og disse inkludere specialforbunds retningslinjer for den pågældende idræt, og i kombination danner alle basis for vores. 


 

FÆLLES RETNINGSLINJER
Retningslinjer som gælder på tværs af alle aktiviteter, og som er udgangspunkt for de aktivitets-specifikke. 

MUNDBIND

 • Med virkning fra d. 29 oktober og foreløbigt frem til 21. maj 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs - også på idrætsfaciliteter og skoler. 
 • Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen/-salen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten - det gælder både udøvere og instruktører. 


FORSAMLINGSFORBUD

 • Med virkning fra d.6. maj, gælder følgende forsamlingsforbud ved aktiviteterne:.
 • Indendørs: Forsamlingsforbuddet på 25 personer ved organiseret idræt. Instruktør/holdleder tæller med i det samlede antal.
 • Udendørs: Forsamlingsforbuddet på 75 personer ved organiseret idræt. Instruktør/holdleder tæller med i det samlede antal.

 

SEKTIONERING

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være flere adskilte grupper til stede på samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør en samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane/zone. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge, eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.
 • Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm. pr. person. 
 • En instruktør eller holdleder må kun have ansvaret for aktiviteterne i en grupper - han/hun må således ikke have kontakt med de andre grupper. 
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten

 

KROPSAFSTAND

 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se afsnit herfor. 
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sport- og idrætsaktiviteter kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger - særligt hygiejne og kontaktsmitte - og iøvrigt følger retningslinjerne. 

BAD & OMKLÆDNING

 • Vi opfordre til at møde frem omklædt, og efterfølgende bade hjemme. 
 • Benyttes omklædningsrum gælder forsamlingsforbuddet også her, på tværs af grupper og klubber, samt der skal holdes mindst 1 meters afstand til enhver tid.

 

UDSTYR

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål, kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne, og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller stave), anbefales det, at der i så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.
 • I tilfælde, hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.

 

SOCIALE AKTIVITETER

 • Frem til foreløbig d. 21. maj har vii indstillet sociale aktiviteter i klubben, og det gælder både før og efter idrætsaktiviteter. Det gælder også for fester, fællesspisning, klubaftner mv. 


GENERELLE ANBEFALINGER & RETNINGSLINJER

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning , som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

 

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - Og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 

 

IDRÆTS-SPECIFIKKE RETNINGSLINJER
For at gøre det let og undgå misforståelser har vi idræts-specifikke retningslinjer for alle aktiviteter, incl retningslinjer for idrætsfaciliteten hvor de afvikles, samt anbefalinger fra f.eks. specialforbund for den enkelte idræt.

Klik på den indendørs aktivitet du ønsker retningslinjer for: 


Klik på den udendørs aktivitet du ønsker retningslinjer for: 

.KVINDEHUSET & UDSTYR
Forholdsreglerne nedenfor gælder ved adgang til og ophold ved/i Kvindehuset, samt ved håndtering af udstyr.
 

FØR ANKOMST

 • Medbring egen håndsprit til brug før og efter. 


VED ANKOMST

 • Desinficér dine hænder før du låser op og åbner låge.
 • Ifør dig evt. handsker når du har åbnet døren til Kvindehuset.
 • Rør dig ikke i ansigtet og undlad brug af mobil, mens du er i Kvindehuset, uanset brugen af handsker.


VED OPHOLD I/VED KVINDEHUSET

 • Kun en person kan opholde sig i Kvindehuset ad gangen.
 • Sørg for at give den nødvendige afstand, hvis I er der flere medlemmer samtidigt.
 • Undgå at røre ved mere end højst nødvendigt.​​​​​

 

VED AFHENTNING AF UDSTYR

 • ​​​​Rør kun ved det udstyr, du selv skal bruge.
 • Er I flere medlemmer samtidigt, håndterer hver især ”eget” udstyr.
 • Hent kun booket udstyr og check, hvornår vesten sidst har været brugt aht. karantæne-perioder for udstyr.​​​​​


VED AFLÅSNING

 • Afsprit håndtag og låse på både Kvindehuset og lågen.
 • Efter der er lukket og låst, kan evt. handsker smides ud i skraldespand ved start af stien ved Junggreensvej.
 • Desinficér for din egen skyld dine hænder efter brug af handsker.


VED RETURNERING AF UDSTYR

 • Desinficér board, leash, paddle, vest og håndtag/lynlås på taske med desinfektionsmiddel (Se separat vejledning).
 • Placer vest i området markeret hertil, og sæt Post-It med dato for brug på væggen under.
 • Procedurer ved både ankomst og aflåsning bruges.

Respekter forholdsreglerne – det du gør, betyder noget for din klubkammerat, som kommer efter dig.

DESINFICERING AF UDSTYR

 • Brug BioSan Disinfection Spray, hvor dysen sættes på "Spray".
 • Spray alle kontaktflader, hvor der har været fysisk kontakt, og området omkring disse. 
 • Desinficér board, leash, paddle, vest pumpe og taske. 
 • Lad midlet sidder og tørre 10-15, hvor det danner beskyttende hinde.


GENERELT FOR UDSTYR

 • Hvis udstyr desinficers kan karantæne-periode undlades. 
 • ​​​​Bliver udstyr ikke desinficeres sættes i 3 døgns "karantæne".
 • Det er brugerens ansvar at oplyse, hvis udstyr ikke er desinficeret.
 • Udstyr kan være blokeret i perioden op til en aktiv booking for, at kunne overholde "karantæne" periode. F.eks. kan et board ikke bookes til brug mandag, hvis der allerede er bekræftet booking onsdag. 
 • Hvert medlem kan have op til 2 aktive bookinger ad gangen. ​​​​


VÅDDRAGTER


DESINFEKTION
Der er desinfektionsmiddel. handsker og håndsprit til rådighed i Kvindehuset

 


 

AKTIVITETER
Der arbejdes løbende på opstart af aktiviteter, hvor der tagesde rette hensyn. Forholdsregler for de respektive aktiviteeter kan ses via link.
Konstruktive bidrag og dialog til hvilke og hvordan modtages meget gerne. 

Bestyrelsen

INFORMATION OPSAT I KVINDEHUSET