Løb - Retningslinjer COVID-19

Denne side indholder de idræts-specifikke COVID-19 retningslinjer for Løb i SportsKollektivet i Søndermarken.. 


SYGDOM

 • Ingen, hverken deltagerne eller holdleder, må møde op, hvis de har tegn på sygdom, selv milde symptomer. 
 • Vi anbefaler af downloade og bruge smitte | stop app.
 • Er du konstateret smittet efter at have deltaget i aktiviteter i klubben, skal du orientere klubbern herom. 

 

TILMELDING

 • Tilmelding sker via begivenhed på SportsKollektivets Facebookside, hvori der er angivet maks. antal deltagere. 

 

ANKOMST

 • Vi har kun adgang i de præcise tider der er tildelt, og må ikke ankomme før.
 • Deltagerne/holdleder skal samles udenfor og må først gå ind, når det foregående hold er gået ud. Husk at holde afstand ved indgangen.
 • Vi skal have forladt banen senest på det tidspunkt tiden er fordelt til.


MUNDBIND

 • Det skal bæres mundbind hvis toiletter på anlægget benyttes.


FORSAMLINGSFORBUD

 • De gældende forsamlingsforbud skal til enhver tid respekteres. Bemærk forsamlingsforbud kan være forskellige før, under og efter træning.


SEKTIONERING

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Der må ikke være kontakt med andre grupper, og deltagerne må ikke skifte mellem grupper under aktiviteten.
 • Frederiksberg Idrætspark er inddelt i flere zoner. Vær opmærksom på zonerne, og følg holdleders anvisninger i forhold til hvilken vi må opholde os i.
 • For zonen gælder forsamlingsrestriktionerne på 50 personer ved organiseret udendørs idræt. Personerne fra forskellige grupper må ikke komme i kontakt med hinanden på noget tidspunkt.


KROPSAFSTAND

 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sport- og idrætsaktiviteter kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger - særligt hygiejne og kontaktsmitte - og iøvrigt følger retningslinjerne. 
 • Hvis det ikke er muligt at holde afstand, intensiveres de andre tiltag for at reducere risikoen for smittespredning. 


BAD & OMKLÆDNING

 • Der er ingen omklædningsfaciliteter - Alle møder op omklædt. 
 • Ved brug af toiletter i Søndermarken er der krav om brug af mundbind. 


UDSTYR

 • Der må ikke laves øvelser, hvor deltagerne læner sig opad hegn eller andre installationer på anlægget.
 • Der er kun holdleder/instruktør som håndtere kegler og andet udstyr brugt til træningen.
 • Brug af rekvisitter skal begrænses mest muligt, og ved brug skal de rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Deltagernes tasker og andet udstyr placeres med god afstand, og minimum 1 meter. 

 

DELTAGERNE MEDBRINGER

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).

 

HOLDLEDER

 • Der skal være en ansvarlig holdleder tilstede, som kordinerer og tager vare på, at retningslinjer respekteres, og hvis anvisninger altid skal følges.
 • Klubben holdes ansvarlig for, at retningslinjerne efterleves, og deltagerne påtager sig ansvar for at efterleve disse med tilmelding til aktiviteten. 
 • Hvis retningslinjerne ikke efterleves, vil det få konsekvenser for klubben. 


SOCIALE AKTIVITETER

 • Der er mulighed for sociale aktiviteter i forbindelse med træningen i begrænset omfang, f.eks. en kop kaffe efter træning eller spillermøde før. Ved socialt samvær skal retningslinjer for brug af indendørs lokaler og udendørs idrætsfaciliteter følges, ligesom andre smitteforebyggende tiltag skal sikres. 


GENERELLE ANBEFALINGER & RETNINGSLINJER

Husk at overholde de til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning , som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, bør de øvrige intensiveres. 

 

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - Og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 


MERE INFORMATION

 • FIU´s og Frederiksberg Kommunes retningslinjer for brug af Frederiksberg Idrætspark; Klik her
 • Dansk Atletik Forbunds retningslinjer: Klik her.
 • Kulturministeriets Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv. Klik her
 • SportsKollektivets generelle retningslinjer: Klik her.