Løb - Retningslinjer COVID-19

Denne side indholder de idræts-specifikke COVID-19 retningslinjer for Løb i SportsKollektivet på Frederiksberg Idrætspark.. 


SYGDOM

 • Ingen, hverken deltagerne eller holdleder, må møde op, hvis de har tegn på sygdom, selv milde symptomer. 
 • Vi anbefaler af downloade og bruge smitte | stop app.
 • Er du konstateret smittet efter at have deltaget i aktiviteter i klubben, skal du orientere klubbern herom. 

 

TILMELDING

 • Tilmelding sker via begivenhed på SportsKollektivets Facebookside, hvori der er angivet maks. antal deltagere. 

 

ANKOMST

 • Vi har kun adgang i de præcise tider der er tildelt, og må ikke ankomme før.
 • Deltagerne/holdleder skal samles udenfor og må først gå ind, når det foregående hold er gået ud. Husk at holde afstand ved indgangen.
 • Vi skal have forladt banen senest på det tidspunkt tiden er fordelt til.


MUNDBIND

 • Det skal bæres mundbind hvis toiletter på anlægget benyttes.


FORSAMLINGSFORBUD

 • De gældende forsamlingsforbud skal til enhver tid respekteres. Bemærk der gælder forskellige forsamlingsforbud før, under og efter træning.


SEKTIONERING

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Der må ikke være kontakt med andre grupper, og deltagerne må ikke skifte mellem grupper under aktiviteten.
 • Frederiksberg Idrætspark er inddelt i flere zoner. Vær opmærksom på zonerne, og følg holdleders anvisninger i forhold til hvilken vi må opholde os i.
 • For zonen gælder forsamlingsrestriktionerne på 50 personer ved organiseret udendørs idræt. Personerne fra forskellige grupper må ikke komme i kontakt med hinanden på noget tidspunkt.


KROPSAFSTAND

 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sport- og idrætsaktiviteter kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger - særligt hygiejne og kontaktsmitte - og iøvrigt følger retningslinjerne. 
 • Hvis det ikke er muligt at holde afstand, intensiveres de andre tiltag for at reducere risikoen for smittespredning. 


BAD & OMKLÆDNING

 • Omklædnings- og badrum er lukket - Alle møder op omklædt. 
 • Ved brug af toiletter på anlægget er der krav om brug af mundbind. 


UDSTYR

 • Der må ikke laves øvelser, hvor deltagerne læner sig opad hegn eller andre installationer på anlægget.
 • Der er kun holdleder/instruktør som håndtere kegler og andet udstyr brugt til træningen.
 • Brug af rekvisitter skal begrænses mest muligt, og ved brug skal de rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Deltagernes tasker og andet udstyr placeres med god afstand, og minimum 1 meter. 

 

DELTAGERNE MEDBRINGER

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).

 

HOLDLEDER

 • Der skal være en ansvarlig holdleder tilstede, som kordinerer og tager vare på, at retningslinjer respekteres, og hvis anvisninger altid skal følges.
 • Klubben holdes ansvarlig for, at retningslinjerne efterleves, og deltagerne påtager sig ansvar for at efterleve disse med tilmelding til aktiviteten. 
 • Hvis retningslinjerne ikke efterleves, vil det få konsekvenser for klubben. 


SOCIALE AKTIVITETER

 • Frem til foreløbig d. 21. maj har vii indstillet sociale aktiviteter i klubben, og det gælder både før og efter Løb. 


GENERELLE ANBEFALINGER & RETNINGSLINJER

Husk at overholde de til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning , som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, bør de øvrige intensiveres. 

 

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - Og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 


MERE INFORMATION

 • FIU´s og Frederiksberg Kommunes retningslinjer for brug af Frederiksberg Idrætspark; Klik her
 • Dansk Atletik Forbunds retningslinjer: Klik her.
 • Kulturministeriets Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv. Klik her
 • SportsKollektivets generelle retningslinjer: Klik her.