Klubbens Udstyr

SportsKollektivet råder over udstyr til at understøtte aktiviteter, for at kunne skabe bedre og sjovere events i klubben, og til glæde for medlemmerne på tværs af klubben. Vi skal i fællesskab passe på udstyret, og behandle det med omtanke. Udstyret repræsenterer ofte stor værdi i forhold til klubbens økonomi, og derfor er det vores fælles ansvar at passe godt på udstyret, da vi ikke bare kan udskifte eller erstatte det der går i stykker. Derfor gælder følgende:
 
 • Få viden før brug om hvordan udstyret bruges og behandles korrekt.
 • Pas godt på udstyret og brug det med omtanke.
 • Når vi ikke skal erstatte eksisterende udstyr, får vi bedre råderum til at skabe nye muligheder og anskaffe udstyret hertil. 
 • Ødelagt eller mistet udstyr har ingen glæde af. 
 • Er du i tvivl om korrekt brug, så spørg først. 


BRUG UDSTYRET
Udstyret er primært til brug i klubben, og til dens aktiviteter, men for at give medlemmerne de bedste muligheder, kan du bruge udstyret på flere måder:


BÆREDYGTIG I FORENING
Når vi passer på udstyret, og deler det på tværs i klubben, skaber vi samtidigt bæredygtighed i forening. Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed her


PLAY IT FORWARD
Har du udstyr som mest af alt samler støv, men som andre kan få glæde af, så læs hvordan du kan gøre forskel via vores Play It Forward initiativ herDu kan bruge udstyret til klubbens aktiviteter, hvilket er når: 

 • Team står for aktiviteten.
 • Aktiviteten er åben for alle medlemmer.
 • Begivenhed er oprettet på klubbens Facebookside
 • Begivenhed oprettet så betids, at et flertal af medlemmerne har mulighed for at se, reagere og evt. deltage. 

Teams disponere over udstyr til pågældende aktivitet, udstyr til transport heraf, samt evt. udstyr til at styrke det sociale fællesskab omkring aktiviteten. 

Deltagelse i klubbens aktiviteter, og brug af udstyr i forbindelse hermed kræver ikke Udlånslånsaftale. 


Vi er vilde med initiativ, og elsker når vi får nye oplevelser og mulighed for at prøve nye ting i fællesskab. 

Udstyr kan bruges til at skabe events, til helt nye ting eller med et tvist af hvad vi allerede gør.

Du forventes selv at bidrage aktivit, men Team Event kan hjælpe med at facilitere. Se mere  og mød Team Event her.

Events, som tangere vores faste aktiviteter, kordineres med det respektive team for aktiviteten. 

Meld dig til et Team, hvis du ønsker at lave flere events indenfor samme område, eller øge aktivitetsniveauet for en aktivitet


For at kunne låne udstyr skal følgende kriterier opfyldes:

 • Du skal have aktivt medlemskab.
 • Du skal have en godkendt "UDLÅNSAFTALE". ​​
 • Du kan kun låne udstyr til egen brug.
Processen for at få godkendt en aftale er beskrevet i vejledningen på side 2.
Hvis du ikke selv har mulighed for at printe, findes aftalen i fysisk form i Kvindehuset, klar til at blive udfyldt. Samme sted finder du postkassen, den underskrevne aftale lægges i. 
 
Husk at udfylde information på både side 1 og 2.

BOOKINGSYSTEM
Når du har en godkendt Udlånsaftale skal du booke udstyr du ønsker at bruge via klubbens bookingsystem. 
 
 • Du  finder systemet på booking.sportskollektivet.dk
 • Læs vejledningen på side 2 i "UDLÅNSAFTALE".
 • Din booking/-er skal bekræftes via e-mail før de er gældende.
  (SMS er systemgeneret, og IKKE bekræftelse)
 • Booking/-er skal laves minimum 24 timer før start, hvis du vil være sikker på den kan nå at blive behandlet.
 • Booking/-er mindre end 24 timer før start kan ikke forventes godkendt, men du kan være heldig. 
 • ​​​​ Booking/-er foretaget mindre end 1 time før start godkendes aldrig.

Udlån kan være betinget af forudgående kendskab/kompentence til pågældende udstyr, både for din egen sikkerheds og for udstyrets skyld. 

VED FÆLLES HJÆLP
Vi skal hjælpes ad for at fastholde muligheden for at låne udstyret. 
 

 • Aktiviteter og events i klubben har førsteprioritet i forhold til udlån, og kan i visse tilfælde få betydning for booking/-er allerede bekræftet.
 • Udlån af udstyr er kun til medlems egen brug, og kke til brug af eller videre udlån til f.eks. familie, venner etc.
 • Udstyret afhentes og returneres på dets respektive lokation oplyst ved booking. Låner er ansvarlig for dette sker.
 • Respektér aftaler og bookingtider, både for administration af udlån og andre medlemmers mulighed for at bruge udstyret.
 • Respektér at dem der håndtere udlån er frivillige, og ikke kan være til rådighed hele tiden.
 • Overdragelse af udstyr direkte til et andet medlem, kan ske efter aftale.
I særtilfælde kan ovenstående regler efter aftale med bestyrelsen fraviges. 

PRIVATE ARRANGEMENTER
Vi kan godt lide, at have det sjovt i SportsKollektivet, og har f.eks. mange spil og udstyr til at understøtte vores events, som ikke er en del af de faste aktiviteter. 

Til private arrangementer, hvor du er vært/værtinde har du som medlem mulighed for at låne dette udstyr, så du og dine gæster kan få et ekstra sjovt arrangement. 

Der er brugerbetaling i forbiindelse med lån af udstyr til private arrangementer. 

UDSTYRS-LISTE
Skal du bruge et overblik af, hvilket udstyr klubben råder over til aktiviteter, arrangementer eller events, kan du få et samlet liste ved henvendelse til bestyrelsen.

Bemærk noget udstyr kræver kordination med Team eller bestyrelsen før brug heraf. Vurderes brugen ikke forsvarlig eller med unødig høj risiko, i forhold til medlemmernes sikkerhed og/eller skader på udstyret, kan ønsket afvises. 


Information om hvordan udstyret bruges, og hjælp hertil, vil løbende blive tilføjet til hjemmesiden. Ente her på siden eller på siderne for de enkelte aktiviteter. 


Specialt for SUP´s

 • SUP må ikke ligge fuldt oppustede i solen, da de kan springe.
 • Vær opmærksom på at pakke/rulle det korrekt sammen, så det ikke tager skade, f.eks. ved transport.
 • Efter sammenrulning skal ventil lukkes så fjederen ikke bliver slap, og proppen sættes i for at undgå sand i ventilen.
 • Et medlem kan til egen brug låne 1 SUP max. 1 dag ad gangen.
 • Brug af Raceboards kræver frigivelser hertil.