Klubbens Udstyr

SportsKollektivet råder over udstyr erhvervet til at understøtte aktiviteter, og for at kunne skabe bedre og sjovere events i klubben. Udstyret repræsenterer ofte stor værdi i forhold til klubbens økonomi, og derfor er det vores fælles ansvar at passe godt på udstyret, da vi ikke bare kan udskifte eller erstatte det der går i stykker. Derfor gælder følgende:
 
 • Pas godt på udstyret hver gang du bruger det - Så kan vi alle få glæde af det mange gange.
 • Når vi passer på det vi har, vil der på sigt komme nyt og mere udstyr til fælles gavn og glæde.
 • Ødelagt eller mistet udstyr har ingen glæde af. 
 • Er du i tvivl om korrekt brug, så spørg først. 

FÅ ADGANG TIL UDSTYR
Udstyret er primært til brug i klubben, men for at give medlemmerne de bedste muligheder, kan udstyret lånes, når det ikke benyttes til aktiviteter.

For at kunne låne udstyr skal følgende kriterier opfyldes:  
 
 • Du skal have aktivt medlemskab.
 • Du skal have en godkendt "UDLÅNSAFTALE". ​​
 • Du låner kun udstyr til egen brug.

UDLÅNSAFTALE
Processen for at få godkendt en aftale er beskrevet i vejledning på side 2:
 
Hvis du ikke selv har mulighed for at printe, findes aftalen i fysisk form i Kvindehuset, klar til at blive udfyldt. Samme sted finder du postkassen, den underskrevne aftale lægges i. 

BOOKINGSYSTEM
For at få adgang til udstyr skal du booke det via klubbens bookingsystem. 
 
 • Du  finder systemet på booking.sportskollektivet.dk
 • Læs vejledningen på side 2 i "UDLÅNSAFTALE".
 • Din booking/-er skal bekræftes via e-mail før de er gældende.
  (SMS er systemgeneret, og IKKE bekræftelse)
 • Booking/-er skal laves minimum 24 timer før start, hvis du vil være sikker på den kan nå at blive behandlet.
 • Booking/-er mindre end 24 timer før start kan ikke forventes godkendt, men du kan være heldig. 
 • ​​​​ Booking/-er foretaget mindre end 1 time før start godkendes aldrig.
 
VED FÆLLES HJÆLP
Vi skal hjælpes ad for at fastholde muligheden for at låne udstyret. 
 
 • Aktiviteter og events i klubben vil altid have førsteprioritet i forhold til udlån, også eventuel booking/-er allerede bekræftet.
 • Udlån af udstyr er kun til medlems egen brug, og kke til brug af f.eks. familie, venner etc.
 • Udstyret afhentes og returneres på dets respektive lokation oplyst ved booking. Låner er ansvarlig for dette sker.
 • Respektér aftaler og vær fleksibel omkring udlån/aflevering, både for administration og andre medlemmers mulighed for at låne.
 • Respektér at dem der håndtere udlån er frivillige, og ikke kan være til rådighed hele tiden.
 • Overdragelse af udstyr direkte til et andet medlem, kan ske efter aftale.
 • Udlån er kun til medlems egen brug, ikke til videre udlån til f.eks. familie, venner etc. 
 
I særtilfælde kan ovenstående regler efter aftale med bestyrelsen fraviges. 

Specialt for SUP´s

 • SUP må ikke ligge fuldt oppustede i solen, da de kan springe.
 • Vær opmærksom på at pakke/rulle det korrekt sammen, så det ikke tager skade, f.eks. ved transport.
 • Efter sammenrulning skal ventil lukkes så fjederen ikke bliver slap, og proppen sættes i for at undgå sand i ventilen.
 • Et medlem kan til egen brug låne 1 SUP max. 1 dag ad gangen.

 


 

UDSTYRS-LISTE:


Har du udstyr du ikke længere benytter, eller du mener andre medlemmer kan få glæde af, modtager klubben det meget gerne!
 

Skal du bruge et overblik af, hvilket udstyr klubben råder over til aktiviteter, arrangementer eller events, kan du få et samlet liste ved henvendelse til bestyrelsen.