Om klubben

SportsKollektivet er en multisports-forening med rødder i skate, ski og surf miljøet, som blander det sportslige med det sociale.

Igennem mange forskellige aktiviteter og events, giver vi medlemmerne mulighed for at være fysisk aktive igennem hele året, uanset sportsgren og sæson.

Vi er et kollektiv, fordi medlemmerne er klubben, og den fælles indsats er klubbens fundament. Alle i klubben er frivillige, og når mange bidrager, giver det mange muligheder. 

Vi mener, det er vigtigere at have det sjovt end at vinde medaljer, og medlemmerne er en mangfoldig skare, som starter grundet de sportslige muligheder, og bliver for det sociale liv. Skønt vi har plads til alle, skotter det hverken på konkurrence-ånd eller vinder-mentalitet. 

Vores mål er at skabe et fællesskab, hvor det på en fleksibel måde er muligt at få motion og dyrke forskellige sportsgrene, som kan forenes med det moderne livs mange udfordringer. Kombinere det med oplevelser og ture, hvor det sociale vægtes højt, og gøre dette på tværs af alle aktiviteter. 

Vi er ikke som traditionelle foreninger, og både vores sportsgrene og måden vi skruer tilbud sammen, udfordre systemerne. Verden forandre sig, og selvom adgangen til faciliteter ikke nødvendigvis forandre sig ligeså hurtig, tror vi på et mangeartet tilbud, der møder medlemmer, både i forhold til fleksibilitet, muligheder og fælleskab i en travl hverdag, er fremtidens foreningsliv.


 

Spot On SportsKollektivet

I forbindelse med Bevæg dig for livet Frederiksberg var vi så heldige at der blev sat spot på klubben med en video om os. Der er i video særligt fokus på vores løbe-aktiviteter "Løb for Livet", som blev startet op i forbindelse med Bevæg dig for livet tiltagene på Frederiksberg. 

I videoen kan du lære lidt mere om klubben, møde nogen af medlemmerne og høre om hvorfor de har valgt SportsKollektivet.

Har du lyst til at lære SportsKollektivet bedre at kende, og forstår hvorfor og hvordan vi agere, anbefaler vi at læse mere på følgende links: 


Vi håber selvfølgelig at du får lyst til at møde os i virkeligheden, og glæder os til at byde dig velkommen. 

Har du spørgsmål til klubben er du altid velkommen til at kontakte os

PS. Vi kan allerede nu afsløre, at der i samarbejde med Bevæg dig for livet Frederiksberg, i foråret 2020 kommer SUP (Stand Up Paddle) tilbud. Er du er glad for vand og motion, så følg med her på siden og på vores Facebookside.

 

 


 

Vision: 

 

Visionerne for SportsKollektivet er klubbens DNA, og repræsentere værdier, holdninger og de overordnede målsætninger vi tilstræber igennem enhver aktivitet i klubben og  deltagelse i sportsgrenene associeret hermed.
 

 

SportsKollektivet er:
 

 • hvor mennesker og sport mødes

Vores fælles mødested er sporten, men vores berettigelse er deltagerne, og derfor søger vi aktivt at optimere spillerummet mellem sporten og de menneskelige relationer.
 

 • hvor fælleskabet løfter den enkeltes oplevelse

Vores kultur er hvor medlemmerne bidrager aktivt til klubben, og enhver føler sig velkommen, uanset om det er første gang eller med lang anciennitet.
 

 • hvor de bedste rammer skabes for sportsgrene og udøvere

Vi søger aktivt at forbedre vilkårerne for både sport og udøver, fra praktisk til politisk.
 

 • hvor konventionerne udfordres

Vi udfordre vanetænkningen i en verden i forandring, og søger at klubben tilpasser sig medlemmerne hvor det konventionelt er omvendt.
 

 • hvor handling betyder mere end tale

Det du gør betyder mere end hvad du siger, og resourcer koncenteres om dem der gør en positiv forskel for klubben og medlemmerne. 

Mission:
 

Missionen er at implemtere visionen i klubbens daglige virke. Det sker igennem hvordan vi agere, og igennem konkrete målsætninger der hvert år præsenteres på generalforsamlingen.
 

SportsKollektivets mission i 2019/-20 er:
 

 • at fokusere på de eksisterende initiativer fremfor at iværksætte nye.

  Vi ønsker at sikre, at de eksisterende aktiviteter forankres i klubben, så medlemmerne sikres et bredt tilbud af aktiviteter, nu og i fremtiden. 

  Konkret målsætning: At videreføre det nuværende  niveau af sommer- og vinteraktiviteter i 2019/-20 sæsonen - samt øge medlemsdeltagelsen, hvor det er muligt.
   
 • at forsætte væksten af medlemsinvolvering i klubbens daglige drift.

  Vi ønsker at fordele det frivillige arbejde i klubben på mange hænder, for derved at sikre afholdelse af klubbens aktiviteter og forsatte drift. Vi anerkender de medlemmer der byder ind og gør en forskel.

  Konkret målsætning: At der etableres fuldtalligt team indenfor hver af SportsKollektivets aktivitetsområder, og disse bliver i stand til at varetage alle aspekter af aktiviteten.
   
 • at alle medlemme - kommende, nye og nuværende - føler sig velkomne

  Vi tror, at klubbens særlige ånd, er med til at øge aktivitetsniveauet, og ekstensielt i forhold til at blande det sportslige med det sociale

  Konkret målsætning: At vi ved alle aktiviteter og events hilser vi på hinanden. At vi byder nye velkomne, hjælper dem igang og med at finde sig tilpas. Agt vi siger farvel før vi skilles

 

Bestyrelse: Se her: 

 


Vision: 

Visionerne for SportsKollektivet er klubbens DNA, og repræsentere værdier, holdninger og de overordnede målsætninger vi tilstræber igennem enhver aktivitet i klubben og  deltagelse i sportsgrenene associeret hermed.

Mission: 

Missionen er at implemtere visionen i klubbens daglige virke. Det sker igennem hvordan vi agere, og fokus områder baseret på klubbens udfordringer og udefra kommende påvirkninger fra samfundet vi er en del af. 

Målsætninger:

Målsætninger er konkrete (målbare) nitiativer udledt af fokus områder i missionen. Målsætninger kan være kvartalvis, halv- og helårlige for det pågældende år. 


SportsKollektivet er: 

Vores mission i 2023/-24 er: 


 • hvor mennesker og sport mødes

Vores fælles mødested er sporten, men vores berettigelse er deltagerne, og derfor søger vi aktivt at optimere spillerummet mellem sporten og de menneskelige relationer.

 • Fællesskab

Vi stræber efter alle medlemmer bidrager til fællesskabet og aktiviteterne, men er udfordret på og ønsker at fremme frivilligheden for at styrke fællesskabet, og søger måder som gør det nemmere at bidrage.

 • Målsætning 2023/-24
 1. Vi søger bedre besætning på tværs af Teams, og sigter efter ethvert team har minimum 4 (aktive) medlemmer.
 2. Vi ønsker at etablere værktøjer til at gøre det lettere at være frivillig i og understøtte Teams. Målsætning er 2-3 værktøjer i perioden.  

 • hvor fælleskabet løfter den enkeltes oplevelse

Vores kultur er hvor medlemmerne bidrager aktivt til klubben, og enhver føler sig velkommen, uanset om det er første gang eller med lang anciennitet.

 • Frivillighed

Vores kultur er essentiel for klubbens bestående, og vi vil aktivt fremme indlevelsen og forståelsen, og afsøger nye veje og værktøjer hertil. 

 • Målsætning 2023/-24
 1. Vi vil identificere  2-3 af vores værdier, og fokusere på konsistent at kommunikere disse i perioden.
 2. Vi vil øge brugen af video til kommunikation, med fokus på indhold som direkte og indirekte styrker kulturen. 

 • hvor de bedste rammer skabes for sportsgrene og udøvere

Vi søger aktivt at forbedre vilkårerne for både sport og udøver, fra praktisk til politisk.

 • Forbedring

Vi vil mere ud på tur, og mere ud i natur - Både i form af nye oplevelser, og ved at aktivere eget udstyr på nye måder og i højere grad.

 • Målsætning 2023/-24
 1. Vi vil identificere  2-3 af vores værdier, og fokusere på konsistent at kommunikere disse i perioden.
 2. Vi vil øge brugen af video til kommunikation, med fokus på indhold som direkte og indirekte styrker kulturen.

 • hvor konventionerne udfordres

Vi udfordre vanetænkningen i en verden i forandring, og søger at klubben tilpasser sig medlemmerne hvor det konventionelt er omvendt.

 • Forandring

Vi ønsker at styrke vores viden i bestyrelsens arbejde, agere på basis af data og fakta, og minimere diskussioner og beslutning baseret på fornemmelser.

 • Målsætning 2023/-24
 1. Skabe dataindsigt i medlemsadfærd; antal deltagere, popularitet af aktiviteter, gengangere, aflysninger og sammensætning.
 2. Fremme medlems-demokratiet ved i højere grad at bruge spørgeskemaer og afstemninger.

 • hvor handling betyder mere end tale

Det du gør betyder mere end hvad du siger, og resourcer koncenteres om dem der gør en positiv forskel for klubben og medlemmerne. 

 • Foretagsomhed

For få hoveder og hænder løfter for mange af opgaverne, og det er nødvendigt at fordele disse bredere, for at fastholde de gode kræfter, og reducere sårbarheden ift. enkeltpersoners indsats.

 • Målsætning 2023/-24
 1. Færdiggøre Årshjul og fordelt opgaver på basis heraf.
 2. Lav handlingsplan (hvem, hvad, hvornår) hver kvartal, som indeholder både drift og udvikling, med fast opfølgning på bestyrelsesmøder.

 

Langsigtede målsætning og initiativer