Om klubben

SportsKollektivet er en multisports-forening med rødder i skate, ski og surf miljøet, som blander det sportslige med det sociale.

Igennem mange forskellige aktiviteter og events, giver vi medlemmerne mulighed for at være fysisk aktive igennem hele året, uanset sportsgren og sæson.

Vi er et kollektiv, fordi medlemmerne er klubben, og den fælles indsats er klubbens fundament. Alle i klubben er frivillige, og når mange bidrager, giver det mange muligheder. 

Vi mener, det er vigtigere at have det sjovt end at vinde medaljer, og medlemmerne er en mangfoldig skare, som starter grundet de sportslige muligheder, og bliver for det sociale liv. Skønt vi har plads til alle, skotter det hverken på konkurrence-ånd eller vinder-mentalitet. 

Vores mål er at skabe et fællesskab, hvor det på en fleksibel måde er muligt at få motion og dyrke forskellige sportsgrene, som kan forenes med det moderne livs mange udfordringer. Kombinere det med oplevelser og ture, hvor det sociale vægtes højt, og gøre dette på tværs af alle aktiviteter. 

Vi er ikke som traditionelle foreninger, og både vores sportsgrene og måden vi skruer tilbud sammen, udfordre systemerne. Verden forandre sig, og selvom adgangen til faciliteter ikke nødvendigvis forandre sig ligeså hurtig, tror vi på et mangeartet tilbud, der møder medlemmer, både i forhold til fleksibilitet, muligheder og fælleskab i en travl hverdag, er fremtidens foreningsliv.

 


 

Vision: 

 

Visionerne for SportsKollektivet er klubbens DNA, og repræsentere værdier, holdninger og de overordnede målsætninger vi tilstræber igennem enhver aktivitet i klubben og  deltagelse i sportsgrenene associeret hermed.
 

SportsKollektivet er:
 

 • hvor mennesker og sport mødes

Vores fælles mødested er sporten, men vores berettigelse er deltagerne, og derfor søger vi aktivt at optimere spillerummet mellem sporten og de menneskelige relationer.
 

 • hvor fælleskabet løfter den enkeltes oplevelse

Vores kultur er hvor medlemmerne bidrager aktivt til klubben, og enhver føler sig velkommen, uanset om det er første gang eller med lang anciennitet.
 

 • hvor de bedste rammer skabes for sportsgrene og udøvere

Vi søger aktivt at forbedre vilkårerne for både sport og udøver, fra praktisk til politisk.
 

 • hvor konventionerne udfordres

Vi udfordre vanetænkningen i en verden i forandring, og søger at klubben tilpasser sig medlemmerne hvor det konventionelt er omvendt.
 

 • hvor handling betyder mere end tale

Det du gør betyder mere end hvad du siger, og resourcer koncenteres om dem der gør en positiv forskel for klubben og medlemmerne. 

Mission:
 

Missionen er at implemtere visionen i klubbens daglige virke. Det sker igennem hvordan vi agere, og igennem konkrete målsætninger der hvert år præsenteres på generalforsamlingen.
 

SportsKollektivets mission i 2017 er:
 

 • at vi anerkender og belønner de gode forbilleder i klubben, finder nye måde til at gøre dette, og til at dele de gode historier herom.
   
 • at alle, nye som ”gamle” føler sig velkomne, og alle medlemmer bidrager hertil. Ved alle aktiviteter og events hilser vi på hinanden, vi byder nye velkomne, hjælper dem i gang og med at finde sig tilpas, og vi siger tak før vi skilles.
   
 • at vi forsætter det gode samarbejde og dialog med FIU, vi søger indflydelse på den nye Pleje- og Udviklingsplan for Amager Strandpark, og søger at fremme klubbens virke igennem de organisationer vi er medlem af.
   
 • at vi imødekommer medlemmerne i vores aktiviteter og events, så minimum 80% fornyer deres medlemsskab, og samlet sker en vækst på 20% i medlemskaber.
   
 • at frivilligheden øges markant, så der løftes i flok, og en meget større del af medlemmerne aktivt bidrager til klubben.