SportsKollektivet´s trailere

TRAILERE
SportsKollektivets har trailere til at understøtte logistikken omkring vores aktiviteter. De er tilpasset til transport af vores udstyr, og formålet er at gøre det både lettere og sjovere at lave ture og aktiviteter, hvor vi kommer ud i naturen.

Denne side beskriver trailererne, korrekt brug af dem, samt muligheden for leje.

Al information på denne side er vejledende, og du er til enhver tid selv ansvarlig for at være bekendt med gældende lovgivning etc. 

 FÆLLES INFORMATION

ANSVAR
Det er chaufførens ansvar,at alt hvad der transporteres på/i traileren er fastspændt ordentlig, og at traileren er fastspændt ordenligt på det trækkende køretøj. 

Kontroller at traileren sidder ordenligt fast på trækkrogen, og at alt lys virker, incl. blink- og bremselys. Hænger noget mere end 1 meter udover bagenden af traileren, skal det markeres. 

Bøder, parkeringsafgifter eller lignende skal afholdes af chauffør eller person ansvarlig for lån/leje af traileren. Klubben bidrager IKKE  med midler hertil.

HASTIGHED
Hvis du køre personbil med en totalvægt på højst 3.500 kg, gælder følgende fartgrænser: 

 • By: 50 km/t
 • Landevej og Motortrafikvej: 70 km/t
 • Motorvej: 80 km/t

Hvis der i by er skiltet med højere hastighedsgrænser, må du følge dem, dog må du max. køre 70 km/t i byzone med traileren. 

FORSIKRING
Klubben arbejder på at etablere forsikring på trailerme, men p.t. er det endnu ikke kommet på plads, hvilket betyder skader på selve traileren ikke er dækket. 

Forvolder du skade på andre eller andres ting med traileren, skal det dækkes af bilen der trækker lovpligtige ansvarsforsikring. 

FORSIKRINGSELSKAB
Dette afsnit opdateres så snart forsikring er etableret.

 


 

BÅD-TRAILER

STAMOPLYSNINGER:

 • Registeringsnummer: BV7783
 • Stelnummer: SDHRC01505G060713
 • Mærke: Indespension
 • Model: Roller Coaster 8.5, chassis
 • Køreklar vægt: 400 kg. 
 • Tilladt totalvægt: 1.500 kg. 
 • Bremse: Ja.
   
 • FDM Trailerberegner

 

HVEM MÅ KØRER MED TRAILEREN?
Da den maksimal tilladt totalvægt er på 1.500 kg. kan det være nødvendigt med trailerkørekort for at køre med traileren.

På registeringsattesten til den bil du ønsker at bruge til at trække traileren, fremgår hvor meget den må trække med og uden bremse. Der er ER påløbsbremse på traileren, og derfor vægten tilladt med bremse (Største ttv. m/bremser: xxx kg) som er gældende.

Er den tilladte vægt mindre end 1.500 kg. må du muligvis køre med traileren, blot må trailens egenvægt og last ikke overstige totalvægten tilladt på registeringsattest. Hvis du er i tvivl, så tast oplysningerne ind i Trailerberegneren.

PAPIRER
En kopi af trailerens registeringsattest SKAL medbringes ved kørsel i Danmark. Der ligger kopi af denne i kassen med lastestropper. Kontroltal fremgår ikke på kopi. 

Ved kørsel med trailer skal der også medbringes registringsattest (eller kopi) til bilen som bruges til at trække. 

Ved kørsel i udlandet skal original registeringsattest medbringes. Udleveres efter aftale med bestyrelsen, men husk at sig til i god tid, også selvom det kun er over Sundet til Sverige. 

Hvis registeringsattest bortkommer (kopi el. original), skal bestyrelsen straks orienteres herom.  


CARGO-TRAILER

STAMOPLYSNINGER:

 • Registeringsnummer: FA7667
 • Stelnummer: UH70757BL19459074
 • Mærke: Variant
 • Model: 2005 C3 Edition, chassis 460230
 • Køreklar vægt: 550 kg. 
 • Tilladt totalvægt: 1.300 kg. 
 • Bremse: Ja.
   
 • FDM Trailerberegner

HVEM MÅ KØRER MED TRAILEREN?
Da den maksimal tilladt totalvægt er på 1.300 kg. kan det være nødvendigt med trailerkørekort for at køre med traileren.

På registeringsattesten til den bil du ønsker at bruge til at trække traileren, fremgår hvor meget den må trække med og uden bremse. Der er ER påløbsbremse på traileren, og derfor vægten tilladt med bremse (Største ttv. m/bremser: xxx kg) som er gældende.

Er den tilladte vægt mindre end 1.300 kg. må du muligvis køre med traileren, blot må trailens egenvægt og last ikke overstige totalvægten tilladt på registeringsattest. Hvis du er i tvivl, så tast oplysningerne ind i Trailerberegneren.

PAPIRER
En kopi af trailerens registeringsattest SKAL medbringes ved kørsel i Danmark. Kopi af denne sidder på indersiden af sidedør. Kontroltal fremgår ikke på kopi. 

Ved kørsel med trailer skal der også medbringes registringsattest (eller kopi) til bilen som bruges til at trække. 

Ved kørsel i udlandet skal original registeringsattest medbringes. Udleveres efter aftale med bestyrelsen, men husk at sig til i god tid, også selvom det kun er over Sundet til Sverige. 

Hvis registeringsattest bortkommer (kopi el. original), skal bestyrelsen straks orienteres herom.  


SUP-TRAILER

STAMOPLYSNINGER:

 • Registeringsnummer: DB9355
 • Stelnummer: UH70757BL19459074
 • Mærke: Variant
 • Model: 757 BL m/kanostativ, chassis 460230
 • Køreklar vægt: 300 kg. 
 • Tilladt totalvægt: 750 kg. 
 • Bremse: Nej.
   
 • FDM Trailerberegner

HVEM MÅ KØRER MED TRAILEREN?
Da den maksimal tilladt totalvægt er på 750 kg. er det IKKE nødvendigt med trailerkørekort for at køre med traileren.

På registeringsattesten til den bil du ønsker at bruge til at trække traileren, fremgår hvor meget den må trække med og uden bremse. Der er IKKE påløbsbremse på traileren, og derfor vægten tilladt uden bremse (Største ttv. u/bremser: xxx kg) som er gældende.

Er den tilladte vægt mindre end 750 kg. må du stadigvæk gerne køre med traileren, blot må trailens egenvægt og last ikke overstige totalvægten tilladt på registeringsattest. Hvis du er i tvivl, så tast oplysningerne ind i Trailerberegneren.

PAPIRER
En kopi af trailerens registeringsattest SKAL medbringes ved kørsel i Danmark. Der ligger kopi af denne i kassen med lastestropper. Kontroltal fremgår ikke på kopi. 

Ved kørsel med trailer skal der også medbringes registringsattest (eller kopi) til bilen som bruges til at trække. 

Ved kørsel i udlandet skal original registeringsattest medbringes. Udleveres efter aftale med bestyrelsen, men husk at sig til i god tid, også selvom det kun er over Sundet til Sverige. 

Hvis registeringsattest bortkommer (kopi el. original), skal bestyrelsen straks orienteres herom.  


LEJE
Bestyrelsen arbejder på at gøre det muligt at leje traileren til brug udenfor klubben, og kan kontaktes herom indtil retningslinier herfor bliver fastlagt. 

VERSION
Denne side vil løbende blive opdateret.