Klubbens organisation

SportsKollektivets organisation er flad og uhøjtidlig - Klubben er medlemmerne og organisationen og dens struktur skal understøtte at alle kan påvirke aktiviteter og beslutninger. Klubbens organisation er derfor strukturet i blot tre elementer;  Medlemmerne, Teams og Bestyrelsen. Alle er forbundet og afhængige af hinanden for at få klubben til at køre rundt.

Alle klubbens aktiviteter er organiseret af et team af medlemmer der selv dyrke aktiviteten, og som kan drive udviklingen af den i den retning deltagerne ønsker. Enhvert medlem med interesse og lyst til at gøre en forskel kan blive en del af et team. 

I alle teams er der en bestyrelses-repræsentant, som sikre korte og effektive beslutningsveje fra idé til handling, ligesom der holdes åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer er velkommne til at deltage, påvirke beslutningerne og bidrage til klubbens forsatte udvikling. 

Nedenfor kan du finde alle teams, bestyrelsen, organisationer vi er medlem af, og vores vedtægter som danner basis for det hele.
 

Genveje: 

 Teams:

BADMINTON:

Kenneth Skovgaard

Pelle Roesen

Nyt team medlem?

Bestyrelses-repræsentant: Charlotte Green

BASKETBALL:

Nyt team medlem?

Nyt team medlem?

Nyt team medlem?

Bestyrelses-repræsentant: Lars Vincent PedersenBestyrelsen: 

Kasserer:

Henrik Clausen

Sekretær:

Cæcilia Nilsson

Medlem:

Charlotte Green

Suppleant:

Kenneth Skovgaard

Suppleant:

Marc Bostrøm

 

 

Til toppen

 Organisationer:

 

 

 

 

 

 

 

Via organisationerne ovenfor, har vi adgang til: 
IRH - Idrætsråd Region Hovedstaden (KAI sport)
Idrættens Forsikringer


Til toppen
 Vedtægter: 
 


 

 

 

 

 Klik på billedet for gældende version. 

 

Tidligere versioner: 

Til toppen