Klubbens organisation

 

SportsKollektivets organisation er flad og uhøjtidlig - Klubben er medlemmerne og organisationen og dens struktur skal understøtte at alle kan påvirke aktiviteter og beslutninger. Klubbens organisation er derfor strukturet i blot tre elementer;  Medlemmerne, Teams og Bestyrelsen. Alle er forbundet og afhængige af hinanden for at få klubben til at køre rundt.

Alle klubbens aktiviteter er organiseret af et team af medlemmer der selv dyrke aktiviteten, og som kan drive udviklingen af den i den retning deltagerne ønsker. Enhvert medlem med interesse og lyst til at gøre en forskel kan blive en del af et team. 

I alle teams er der et bestyrelsesmedlem, som sikre korte og effektive beslutningsveje fra idé til handling, ligesom der holdes åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer er velkommne til at deltage, påvirke beslutningerne og bidrage til klubbens forsatte udvikling. 

Nedenfor kan du finde alle teams, bestyrelsen, organisationer vi er medlem af, og vores vedtægter som danner basis for det hele.
 

Genveje: 

 Teams:


 

BADMINTON: 
Pelle Roesen


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

BASKETBALL: 
Cemil Benian


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

 

EVENT: 
Henrik Clausen


Lea Sofie Oxholm


Magnus Olsen


Pernille Pilehøj

FLOORBALL: 
Camilla Iversen


Lars Borg

 

FODBOLD: 
Nyt team medlem?


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

KAJAKPOLO: 
Nyt team medlem?


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

 

LØB: 
Michael Hansen


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

 

SKATE: 
Diana Mia Pamer


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

SLACKLINING: 
Peter Bernth Ulrich


Nyt team medlem?


Nyt team medlem?

 

SUP: 
Eva Bansler​​​​​


Jonas Mejrsk Tørnes


Mads Lolle


Peter Bernth Ulrich


Tenna Aastrup


Nyt team medlem?

 

VOLLEYBALL: 
Aske Madsen


Christine Jæger


Christoffer Bengt

YOGA: 
Eva Bansler


Jo Smart


Tine Bager

 

Aktivitet              Bestyrelsesrepræsentant Team
 • Badminton
Ledig Anne Mette Trier & Pelle Roesen, 
 • Basketball
 Pt. ingen aktivitet  
 • Beach Volley:
Jacob Vase Rasmussen  
 • Båd
Lars Vincent Pedersen  
 • Event:
Jonas T. Haugaard Henrik Clausen, Christine Jæger, Pernille Pilehøj, Lea Sofie Oxholm, Line Fynbo Deleuran Lindequist, 
 • Floorball:
Ledig Camilla Iversen, Lars Borg, Tina Brix Kjeldgaard, 
 • Fodbold:
Jonas T. Haugaard Christine Jæger, Emily Svensson, 
 • Kajakpolo:
Lars Vincent Pedersen Line Fynbo Deleuran Lindequist, 
 • Løb:
Lars Vincent Pedersen  
 • OCR:
Pt. ingen aktivitet  
 • Skate:
Lars Vincent Pedersen  
 • Slacklining:
 Pt. ingen aktivitet  
 • Spikeball:
Lars Vincent Pederseen Jonas Huusom? 
 • SUP:
Søren Roos Bonde / Jacob Vase Rasmussen Eva Bansler, Tenna Bryant, Peter Sahlberg, Mads Lolle, Peter Bernth Ulrich
 • Surf
Lars Vincent Pedersen  
 • Volleyball:
Jacob Vase Rasmussen  
 • Windsurfing:
Søren Roos Bonde  
 • Yoga:
 Pt. ingen aktivitet  

 

 

 Bestyrelsen: 

Kontaktfoto

Kasserer:

Søren Roos Bonde

Kontaktfoto

Suppleant:

Adam Duun

Kontaktfoto

Suppleant:

Eva Bansler

 

 

Til toppen

 Hovedorganisationer:


 

 

 

Specialforbund:
 Via organisationerne ovenfor, har vi adgang til: 
IRH - Idrætsråd Region Hovedstaden (KAI sport)
Idrættens Forsikringer


Til toppen
 Vedtægter: 
 


 

 

 

 

 Klik på billedet for gældende version. 

 

Tidligere versioner: 

Til toppen