Coronavirus/COVID-19 & SportsKollektivet

 


I SportsKollektivet passer vi på hinanden. For tiden skal vi gøre det ekstra godt, og vi udviser alle påpasselighed, som sikrer dette; For dig, for mig og for klubben.

På denne side har vi samlet de nødvendige forholdsregler, specifikt i forhold til vores aktiviteter og faciliteter. 

Myndighedernes retningslinjer er altid gældende. Vores forholdsregler er underlagt myndighedernes, men de kan ændre sig hurtigere end vi opdatere siden. Derfor er det altid dit eget ansvar, at holde dig orienteret om myndighedernes retningslinjer, og agere efter disse.

Finder du uoverensstemmelser mellem myndighedernes og vores, eller er du i tvivl om hvordan du skal agere i forhold til klubben, bedes du kontakte os

SportsKollektivet har sidst opdateret siden den 8. juni 2020.

 GENÅBNING - UDENDØRS IDRÆT
Åbningen i forhold til udendørs idræt er fulgt af et krav om, at de generelle krav og anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne overholdes. Vores forholdsregler er baseret på disse, samt anbefalingerne fra Specialforbundene i relation til den enkelte aktivitet eller udstyr. Vi benytter et forsigtighedsprincip, da vi hellere vil passe lidt for meget, end lidt for lidt, på hinanden.

 

LINKS - MYNDIGHEDER
Orientere dig om myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. 
 

LINKS - ORGANISATIONER
Orientere dig om organisationernes retningslinjer og anbefalinger. 
 

LINKS - SPECIALFORBUND
Orientere dig om specialforbunds retningslinjer og anbefalinger. 
 

 


LINKS

Se SportsKollektivets retningslinjer  for de forskellige aktiviteter: 


AKTIVITETER
Vi er glade for, at kunne starte udendørs aktiviteter op, og glæder os rigtigt meget til, trods forbehold, at være sammen igen. 

Sundhedsmyndighedernes retningsllinjer gælder overordnet (se link ovenfor). Til de aktiviteter hvor vi benytter anlæg eller baner på Frederiksberg, har FIU lavet retningslinjer i tillæg hertil, som skal respektres, og disse inkludere specialforbunds retningslinjer for den pågældende idræt, og i kombination danner alle tre basis for vores nedenfor. 
 

LØB
Retningslinjer gælder ved løbe-træning på kunstgræsbanen ved Lindevangsskolen. 

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges til enhver tid.
 • Ingen må møde op til træning, hvis de viser tegn på sygdom.
 • Der er instruktør/leder til træning, hvis anvisninger skal følges.
 • Klubben har kun adgang til banen i det præcise tidsrum. 
  - Der er ingen adgang til banen før tiden starter.
  - Deltagere møder udenfor banen præcist til tiden.
  - Banen skal være forladt senest ved tidens ophør.
 • Instruktør/leder sørger for at alle får afsprittet hænder før adgang til banen (Klubben sørger for håndsprit etc.)
 • Der må ikke laves øvelser, hvor deltagerne læner sig opad hegn eller andre installationer på anlægget. 
 • Der holdes så vidt muligt to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. 
 • Ved brug af rekvisiter til træningen, f.eks. kegler, håndteres disse af instruktøren, og desinficéres efter brug. 
 • Ved brug af rekvisiter til træningen af deltagerne, f.eks. skumterninger, bruges foden fremfor hånden, og de desinficéres efter brug.
 • Der er ingen 3. halvleg.
 • Du bekræftiger med din tilmelding, at have læst og forstået retningslinjer og med din deltagelse, at du samtykker til at respektere og udføre dem.

FODBOLD
Retningslinjer gælder ved fodbold-træning på kunstgræsbanen ved Lindevangsskolen. 

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges til enhver tid.
 • Ingen må møde op til træning, hvis de viser tegn på sygdom.
 • Der er instruktør/leder til træning, hvis anvisninger skal følges.
 • Klubben har kun adgang til banen i det præcise tidsrum. 
  - Der er ingen adgang til banen før tiden starter.
  - Deltagere møder udenfor banen præcist til tiden.
  - Banen skal være forladt senest ved tidens ophør.
 • Instruktør/leder sørger for at alle får afsprittet hænder før adgang til banen (Klubben sørger for håndsprit etc.)
 • Der må ikke laves øvelser, hvor deltagerne læner sig opad hegn eller andre installationer på anlægget. 
 • Bolde og øvrige kontaktpunkter rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Under træning er sporadisk kropskontakt tilladt, men bør begrænses mest muligt, og unødig kropskontakt undgåes. 
 • Hovedstød og boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt.
 • Ved brug af rekvisiter til træningen, f.eks. kegler, håndteres disse af instruktøren, og desinficéres efter brug. 
 • Der er ingen 3. halvleg.
 • Du bekræftiger med din tilmelding, at have læst og forstået retningslinjer og med din deltagelse, at du samtykker til at respektere og udføre dem.


DGI og DIF´s generelle retningslinjer for udendørs idræt kan læses her.

 

VOLLEYBALL
Retningslinjer gælder ved Beach Volley og brug af klubbens udstyr. 

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges til enhver tid.
 • Ingen må møde op til træning, hvis de viser tegn på sygdom.
 • Der er instruktør/leder til træning, hvis anvisninger skal følges.
 • Deltagerne medbringer:
 1. Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før, under og efter træning
 2. Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 3. En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (Anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
 • Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
 • Under træning er sporadisk kropskontakt tilladt, men bør begrænses mest muligt, og unødig kropskontakt undgåes. 
 • Bolde og øvrige kontaktpunkter rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Under træning er sporadisk kropskontakt tilladt, men bør begrænses mest muligt, og unødig kropskontakt undgåes. 
 • Efter endt træning desinficéres net og bolde (klubben sørge for desinfektionsmiddel). 
 • Der er ingen 3. halvleg.
 • Du bekræftiger med din tilmelding, at have læst og forstået retningslinjer og med din deltagelse, at du samtykker til at respektere og udføre dem.

Kommende aktivitet

 

DGI og DIF´s generelle retningslinjer for udendørs idræt kan læses her.
 KVINDEHUSET & UDSTYR
Forholdsreglerne nedenfor gælder ved adgang til og ophold ved/i Kvindehuset, samt ved håndtering af SUP udstyr.
 

FØR ANKOMST

 • Medbring egen håndsprit til brug før og efter. 


VED ANKOMST

 • Desinficér dine hænder før du låser op og åbner låge.
 • Ifør dig handsker når du har åbnet døren til Kvindehuset.
 • Rør dig ikke i ansigtet og undlad brug af mobil, mens du har handsker på.


VED OPHOLD I/VED KVINDEHUSET

 • Kun en person kan opholde sig i Kvindehuset ad gangen.
 • Sørg for at give den nødvendige afstand, hvis I er der flere medlemmer samtidigt.
 • Undgå at røre ved mere end højst nødvendigt.​​​​​

 

VED AFHENTNING AF UDSTYR

 • ​​​​Rør kun ved det udstyr, du selv skal bruge.
 • Er I flere medlemmer samtidigt, håndterer hver især ”eget” udstyr.
 • Hent kun booket udstyr og check, hvornår vesten sidst har været brugt aht. karantæne-perioder for udstyr.​​​​​


VED AFLÅSNING

 • Afsprit håndtag og låse på både Kvindehuset og lågen.
 • Efter der er lukket og låst, kan handsker smides ud i skraldespand ved start af stien ved Junggreensvej.
 • Desinficér for din egen skyld dine hænder efter brug af handsker.


VED RETURNERING AF UDSTYR

 • Desinficér board, leash, paddle, vest og håndtag/lynlås på taske med desinfektionsmiddel (Se separat vejledning).
 • Placer vest i området markeret hertil, og sæt Post-It med dato for brug på væggen under.
 • Procedurer ved både ankomst og aflåsning bruges.

Respekter forholdsreglerne – det du gør, betyder noget for din klubkammerat, som kommer efter dig.

DESINFICERING AF UDSTYR

 • Brug BioSan Disinfection Spray, hvor dysen sættes på "Spray".
 • Spray alle kontaktflader, hvor der har været fysisk kontakt, og området omkring disse. 
 • Desinficér board, leash, paddle, vest pumpe og taske. 
 • Lad midlet sidder og tørre 10-15, hvor det danner beskyttende hinde.


GENERELT FOR UDSTYR

 • ​​​​Udstyr sættes i 3 døgns "karantæne" hver gang det har været i brug. 
 • Udstyr kan være blokeret i perioden op til en aktiv booking for, at kunne overholde "karantæne" periode. F.eks. kan et board ikke bookes til brug mandag, hvis der allerede er bekræftet booking onsdag. 
 • For fællesskabets skyld, kan hvert medlem kun have 1 aktiv booking ad gangen. Dato og tidspunkt skal være passeret for denne, før ny booking kan laves. ​​​​


VÅDDRAGTER


DESINFEKTION
Der er desinfektionsmiddel. handsker og håndsprit til rådighed i Kvindehuset

 


 

AKTIVITETER
Der arbejdes løbende på opstart af aktiviteter, hvor der tagesde rette hensyn. Forholdsregler for de respektive aktiviteeter kan ses nedenfor.
Konstruktive bidrag og dialog til hvilke og hvordan modtages meget gerne. 

Bestyrelsen

INFORMATION OPSAT I KVINDEHUSET