Ved positiv test

POSITIV TEST
Hvis du efter at have deltager i aktiviteter hos SportsKollektivet, tester positivt for Covid-19, skal du orientere klubben.

I tilfælde af en positiv test følges denne fremgangsmåde:

 • Du følger de gældende anbefalinger og/eller retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
 • Du skal kontakte bestyrelsen, hvis du tester positiv for Covid-19 efter du har deltaget i aktiviteter. 
 • Bestyrelsen kan kontaktes på hallo@sportskollektivet, eller direkte til et bestyrelsesmedlem via mail eller telefon.
 • Du skal oplyse, hvilke aktiviteter du har deltaget i.
 • Hvis du er bekendt med afvigelser i mellem tilmeldte og faktiske deltagere, må du meget gerne gøre opmærksom herpå. 

Bestyrelsen vil på basis af din orientering: 

 • Udsende SMS til alle deltagerne i de aktiviteter, hvor du har deltaget. Du nævnes ikke ved navn, det oplyses kun et medlem har testet positiv. 
 • Om nødvendigt udsendes opfølgende e-mail, ligesom der kan informeres i Members Lounge. Du vil i ingen tilfælde blive nævnt ved navn, uanset kanalen. 
 • Beslutte hvorvidt yderligere foranstaltninger er påkrævet i den pågældende situation. 
 • Bestyrelsen kan hjælpe sundhedsmyndighederne med kontaktdata, hvis dette er påkrævet i forhold til smitteopsporing. 

Som medlem skal du: 

 • Hvis du har deltaget i aktiviteter, hvor andet medlem er testet positiv, skal du følge de gældende anbefalinger og/eller retningslinjer herfor.
 • Hvis du er testet positiv, følger de gældende retningslinjer for, hvornår du igen må deltage i aktiviteter i SportsKollektivet. 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte bestyrelsen på hallo@sportskollektivet.dk