Spikeball - Retningslinjer COVID-19

Denne side indholder de idræts-specifikke COVID-19 retningslinjer for Spikebal i SportsKollektivet i Hermeshallen. 


SYGDOM

 • Ingen, hverken spillere eller holdleder, må møde op, hvis de har tegn på sygdom, selv milde symptomer. 
 • Vi anbefaler af downloade og bruge smitte | stop app.
 • Er du konstateret smittet efter at have deltaget i aktiviteter i klubben, skal du orientere klubbern herom. 

 

TILMELDING

 • Procedure for tilmeldinger er beskrevet her.

 

ANKOMST

 • Vi har kun adgang i de præcise tider der er tildelt, og må ikke ankomme før.
 • Spillere/trænere skal samles udenfor og må først gå ind, når det foregående hold er gået ud. Husk at holde afstand ved indgangen.
 • Vi skal have forladt hallen senest på det tidspunkt tiden er fordelt til.


MUNDBIND

 • Det skal bæres mundbind ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen/-salen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten - det gælder både udøvere og instruktører.


FORSAMLINGSFORBUD

 • Det gældende forsamlingsforbud skal til enhver tid respekteres. 


SEKTIONERING

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Haller og omklædningsrum I Hermes Hallen er hver især 1 zone.
 • For hvert zone gælder forsamlingsrestriktionerne på 10 personer, og personerne fra grupperne må ikke komme i kontakt med hinanden på noget tidspunkt.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig eller varme op i gangarealerne.


KROPSAFSTAND

 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se afsnit herfor. 
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sport- og idrætsaktiviteter kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger - særligt hygiejne og kontaktsmitte - og iøvrigt følger retningslinjerne. 


BAD & OMKLÆDNING

 • Vi anbefaler alle møder op omklædt, og går i bad derhjemme. 
 • Benyttes omklædningsrum gælder forsamlingsforbuddet også her, på tværs af grupper og klubber, samt der skal holdes mindst 1 meters afstand til enhver tid.


UDSTYR

 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som stolper etc. skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Deltagernes tasker og andet udstyr placeres med god afstand, og minimum 1 meter. 

 

DELTAGERNE MEDBRINGER

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).

 

HOLDLEDER

 • Der skal være en ansvarlig holdleder tilstede, som kordinerer og tager vare på, at retningslinjer respekteres, og hvis anvisninger altid skal følges.
 • Klubben holdes ansvarlig for, at retningslinjerne efterleves, og deltagerne påtager sig ansvar for at efterleve disse med tilmelding til aktiviteten. 
 • Hvis retningslinjerne ikke efterleves, vil det få konsekvenser for klubben. 


SOCIALE AKTIVITETER

 • Frem til foreløbig d. 5. april har vii indstillet sociale aktiviteter i klubben, og det gælder både før og efter Volleyball. 


GENERELLE ANBEFALINGER & RETNINGSLINJER

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning , som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

 

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - Og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 


MERE INFORMATION

 • FIU´s og Frederiksberg Kommunes retningslinjer for brug af Hermeshallen; Klik her
 • SportsKollektivets generelle retningslinjer: Klik her.