Skate - Retningslinjer COVID-19

Denne side indholder de idræts-specifikke COVID-19 retningslinjer for Skate i SportsKollektivet i Tre Falke Hallen. 


SYGDOM

 • Ingen, hverken spillere eller holdleder, må møde op, hvis de har tegn på sygdom, selv milde symptomer. 
 • Vi anbefaler af downloade og bruge smitte | stop app.
 • Er du konstateret smittet efter at have deltaget i aktiviteter i klubben, skal du orientere klubbern herom. 

 

TILMELDING

 • Procedure for tilmeldinger er beskrevet her.

 

ANKOMST

 • Vi har kun adgang i de præcise tider der er tildelt, og må ikke ankomme før.
 • Spillere/instruktør skal samles udenfor og må først gå ind, når det foregående hold er gået ud. Husk at holde afstand ved indgangen.
 • Vi skal have forladt hallen senest på det tidspunkt tiden er fordelt til.


MUNDBIND

 • Det skal bæres mundbind ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten - det gælder både udøvere og instruktører.


FORSAMLINGSFORBUD

 • Det gældende forsamlingsforbud skal til enhver tid respekteres. 


SEKTIONERING

 • Med mindre den er tydeligt opdelt betrages Tre Falke Hallen som 1 zone.
 • Ved tydelig opdeling og markering kan hallen deles op i flere zoner. 
 • For hvert zone gælder forsamlingsrestriktionerne på 10 personer, og personerne fra grupperne må ikke komme i kontakt med hinanden på noget tidspunkt.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig eller varme op i gangarealerne.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.


KROPSAFSTAND

 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se afsnit herfor. 
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sport- og idrætsaktiviteter kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger - særligt hygiejne og kontaktsmitte - og iøvrigt følger retningslinjerne. 


BAD & OMKLÆDNING

 • Vi anbefaler alle møder op omklædt, og går i bad derhjemme. 
 • Benyttes omklædningsrum gælder forsamlingsforbuddet også her, på tværs af grupper og klubber, samt der skal holdes mindst 1 meters afstand til enhver tid.


UDSTYR

 • Det anbefales så vidt muligt at benytte personligt udstyr, såsom stave, måtter etc. Deling af rekvisitter skal begrænses mest muligt og skal rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som mål skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træning, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Udstyr desinficeres med BioSan efter brug.
 • .Brugte overtræksveste skal holdes seperat, og må ikke bruges igen før de er blevet vasket.
 • Deltagernes tasker og andet udstyr placeres med god afstand, og minimum 1 meter. 

 

DELTAGERNE MEDBRINGER

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).

 

HOLDLEDER

 • Der skal være en ansvarlig holdleder tilstede, som kordinerer og tager vare på, at retningslinjer respekteres, og hvis anvisninger altid skal følges.
 • Klubben holdes ansvarlig for, at retningslinjerne efterleves, og deltagerne påtager sig ansvar for at efterleve disse med tilmelding til aktiviteten. 
 • Hvis retningslinjerne ikke efterleves, vil det få konsekvenser for klubben. 


SOCIALE AKTIVITETER

 • Frem til foreløbig d. 5. april har vii indstillet sociale aktiviteter i klubben, og det gælder både før og efter Floorball. 


GENERELLE ANBEFALINGER & RETNINGSLINJER

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning , som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

 

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - Og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 


MERE INFORMATION

 • FIU´s og Frederiksberg Kommunes retningslinjer for brug af Tre Falke Hallen; Klik her
 • Rullesport Danmarks retningslinjer for skate Klik her
 • SportsKollektivets generelle retningslinjer: Klik her.