Street Floorball - Retningslinjer COVID-19

Denne side indholder de idræts-specifikke COVID-19 retningslinjer for Street Floorball i SportsKollektivet på Nandrupsvej Idrætsanlæg.. 


SYGDOM

 • Ingen, hverken spillere eller holdleder, må møde op, hvis de har tegn på sygdom, selv milde symptomer. 
 • Vi anbefaler af downloade og bruge smitte | stop app.
 • Er du konstateret smittet efter at have deltaget i aktiviteter i klubben, skal du orientere klubbern herom. 

 

TILMELDING

 • Tilmelding sker via begivenhed på SportsKollektivets Facebookside, hvori der er angivet maks. antal deltagere. 

 

ANKOMST

 • Vi har kun adgang i de præcise tider der er tildelt, og må ikke ankomme før.
 • Spillere/holdleder skal samles udenfor og må først gå ind, når det foregående hold er gået ud. Husk at holde afstand ved indgangen.
 • Vi skal have forladt banen senest på det tidspunkt tiden er fordelt til.


MUNDBIND

 • Det skal bæres mundbind hvis toiletter på anlægget benyttes.


FORSAMLINGSFORBUD

 • De gældende forsamlingsforbud skal til enhver tid respekteres. Bemærk der gælder forskellige forsamlingsforbud før, under og efter træning.


SEKTIONERING

 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke have kontakt, og deltagerne må ikke skifte mellem grupper under aktiviteten.
 • Multibanen på Nandrupsvej Idrætsanlæg betragtes som 1 zone.
 • For zonen gælder forsamlingsrestriktionerne på 50 personer ved organiseret udendørs idræt. Personerne fra forskellige grupper må ikke komme i kontakt med hinanden på noget tidspunkt.


KROPSAFSTAND

 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat, at de øvrige tiltag for at reducere smitterisiko intensveres - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se afsnit herfor. 
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sport- og idrætsaktiviteter kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger - særligt hygiejne og kontaktsmitte - og iøvrigt følger retningslinjerne. 
 • Der må ikke laves øvelser hvor spillerne læner sig opad hegn eller andre installationer på anlægget.


BAD & OMKLÆDNING

 • Omklædnings- og badrum er lukket - Alle møder op omklædt. 
 • Ved brug af toiletter på anlægget er der krav om brug af mundbind. 


UDSTYR

 • Det anbefales så vidt muligt at benytte personligt udstyr, såsom stave, trøjer etc. Deling af rekvisitter skal begrænses mest muligt og skal rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.
 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som mål skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træning, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Stave desinficeres med BioSan efter brug.
 • .Brugte overtræksveste skal holdes seperat, og må ikke bruges igen før de er blevet vasket.
 • Deltagernes tasker og andet udstyr placeres med god afstand, og minimum 1 meter. 

 

DELTAGERNE MEDBRINGER

 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).

 

HOLDLEDER

 • Der skal være en ansvarlig holdleder tilstede, som kordinerer og tager vare på, at retningslinjer respekteres, og hvis anvisninger altid skal følges.
 • Klubben holdes ansvarlig for, at retningslinjerne efterleves, og deltagerne påtager sig ansvar for at efterleve disse med tilmelding til aktiviteten. 
 • Hvis retningslinjerne ikke efterleves, vil det få konsekvenser for klubben. 


SOCIALE AKTIVITETER

 • Frem til foreløbig d. 21. maj har vii indstillet sociale aktiviteter i klubben, og det gælder både før og efter Street Floorball. 


GENERELLE ANBEFALINGER & RETNINGSLINJER

Husk at overholde de til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning , som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, bør de øvrige intensiveres. 

 

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed - Og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 


MERE INFORMATION

 • FIU´s og Frederiksberg Kommunes retningslinjer for brug af Nandrupsvej Idrætsanlæg; Klik her
 • Kulturministeriets Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv. Klik her
 • SportsKollektivets generelle retningslinjer: Klik her.