200 SportsKollektivister

Oprettet d.

200 SportsKollektivister

Optil coronaen ramte Danmark var SportsKollektivet inde i en positiv periode hvor vi bød et stigende antal nye medlemmer velkommen. Begrænsningerne i aktiviteter, muligheder for at være sammen i fællesskabet betød, trods mange, trofaste medlemmer, en nedgang i det samlede antal medlemmer.

Udviklingen, hvor vi har set en nedgang i medlemmer år over år blev stoppet sidste periode, og er nu vendt. Den 6. marts 2024 var vi 200 SportsKollektivister, og indeværende periode strækker sig til ultimo juni, og forventer vi i løbet af foråret byder både nye medlemmer velkommen og tidligere medlemmer velkommen tilbage, og vi har igen har ramt sporet fra før coronaen, med en positiv organiske vækst.

Tilbage i 2019 var fordelingen af kvinder og mænd næsten 50/50 med 50,65% kvinder og 49,35% mænd. På nuværende tidspunkt er fordelingen 43,00% kvinder og 57,00% mænd, og vi håber også vi i løbet af foråret vil komme nærmere en 50/50 fordeling.

Vi glæder os over den positive udvikling, og der har aldrig før været så mange muligheder som medlem i SportsKollektivet, som nu, og vi håber udviklingen også vil afspejle sig i en positiv udvikling af aktiviteterne.

PS. Imens vi skrev denne nyhed er vi blevet 201 medlemmer!