Friluftsrådet om Foreningsbyen Slusen

Oprettet d.

Friluftsrådet om Foreningsbyen Slusen

SportsKollektivet er en del af Foreningsbyen Slusen, hvilket bl.a. midler fra Friluftsrådet har skabt basis for at etablere.

Friluftsrådet har skrevet om Foreningsbyen Slusen, og hvordan den kan ændre vilkårene for vandsport i havnen.

Læs artiklen her: https://friluftsraadet.dk/nyheder/nye-muligheder-for-friluftsliv-koebenhavns-havn

En fællesnævner for megen vandsport er, at udstyret oftest er ganske omfangsrigt, ligesom det kan være tungt. Når udstyret ikke befinder sig ved vandet, kræver det i mange tilfælde bil, for at kunne transportere udstyret til vandet. I nogle tilfælde sågar en stor bil. I SportsKollektivet oplever vi at færre medlemmer råder over bil, og de som gør er det oftere mindre biler end tidligere. Det giver god mening i forhold til bæredygtighed, men giver også udfordringer i forhold til hvem og hvordan man kan dyrke vandsport. Når udstyret opbevares ved vandet, åbner det mulighederne for målgrupper, hvor barrieren til vandsport ellers vil være meget høj. Samtidigt betydet det de frivillige som organisere aktiviteter, kan koncentere sig om aktiviteterne på vand, og kun skal bruge begrænset tid på logistikken omkring dem.

SportsKollektivet arbejder kontinuerligt på at gøre vandsport mere tilgængelig, så flere få mulighed for at opleve det blå idrætsrum, havet og de mange oplevelser man får her. Derfor er vi en del af Foreningsbyen Slusen, da den er med til at åbne mulighederne, ligesom der også er unikke muligheder grundet placeringen ved sluseløbet. Men både placering i havnen, og udstyret til rådighed, sætter også begrænsninger i forhold til hvilke typer vandsport der kan dyrkes, og derfor arbejder SportsKolletkivet forsat på vandsports-aktiviteter med klubbens eget udstyr, samt at få mulighed for at opbevarer dette tættere på vandet, og skabe et fælles rum for endnu mere vandsport, som giver endnu flere mulighed for at opleve og dyrke idræt i det blå idrætsrum.