Havnefronten: "Blåt" foreningsfællesskab viser vejen.

Oprettet d.

Havnefronten:


Havnefronten skriver om det "blå" foreningsfællesskab ved Slusen, som SportsKollektivet er en del af.

Læs artiklen her: https://www.havne-fronten.dk/2023/slusens-nye-facilitet-viser-vejen-for-succesfuldt-blaat-foreningsfaellesskab/islands-brygge/

Det er en målsætning for SportsKollektivet, at få flere byboer ud i naturen, og vandsport i det blå idrætsrum kan netop dette. Skal alle have muligheden for at bruge det blå idrætsrum, er faciliteter i forbindelse med og udstyr til at understøtte dette essentielt, da alle ikke vil have økonomien til at anskaffe udstyret, og langt færre have muligheden for at opbevarer og især transportere det til vandet.

SportsKollektivet arbejder på at skabe bedre muligheder herfor men i hovedstadsområdet er der meget begrænset stedet til at undersøtte dette, og udfordringerne er mange, når det forsøges. Potentialet er stort, hvis og når man lykkedes med at finde løsninger.