Tilmeldinger Indendørs

Denne side beskriver hvordan vi håndtere tilmeldinger i forhold til forsamlingsforbud og indendørs aktiviteter. 

 

 • Alle som ønsker at deltage i en aktivitet tilmelder sig på Facebook-event som hidtil
 • Op til 24 timer før start af aktiviteten, lukkes tilmeldingen ved opslag i event.
  Tilmeldinger herefter medtages ikke. 
 • Er der flere tilmeldte end rammerne og forsamlingsrestriktionerne tillader, trækkes der indledningsvis lod om hvem som deltager. 
 • Derefter vægtes tidligere deltagelse, på tværs af aktiviteter, så flest mulige kan være aktive i klubben. 
 • Listen over deltagerne offentliggøres i event. 
 • I tilfælde af afbud, hvor der er flere tilmeldt end forsamlingsrestriktioner tillader, og zoner kan rumme, efter tilmeldingen er lukket, går pladsen til en af disse efter samme principper som ovenfor. 
 • Er der færre end 10 tilmeldte, eller færre end vi kan rumme i 1 zone, afsættes disse efter først-til-mølle ved tilmelding, og kommentar under opslaget. 
  (Kommentaren fjerner tvivl om hvem som tilmeldte sig hvornår)
 • Afbud skal meldes hurtigst muligt ved opslag i event, både så en anden kan få glæde af pladsen, men også for muligheden for at gennemfører aktiviteten i forhold til samlet antal deltagere. 
 • Aktiviteter som er opdelt på hhv. tid eller baner, kan deltagerne ikke flytte rundt i mellem disse, selv hvis der er ledige pladser, da det kan betyde aktiviteten, eller en del af den, ikke kan gennemføres. 

 

Vi har forsøgt, at gøre det så simpelt som muligt, men det kræver vores alles indsats, hvis vi skal lykkedes i en situation, som er alt andet. Der kan løbende komme justeringer, i forhold til erfaringer, ændrede retningslinjer og muligheder.