SportsKollektivet´s trailer

TRAILER
SportsKollektivets har en trailer til transport af vores udstyr, primært boards som SUP og Longboard. Det er en kajaktrailer vi har tilpasset vores behov, men det er stadigvæk muligt at transportere både kajakker og kanoer. 

Denne side beskriver traileren, korrekt brug af den, samt muligheden for leje.

Al information på denne side er vejledende, og du er til enhver tid selv ansvarlig for at være bekendt med gældende lovgivning etc. 

 


 

STAMOPLYSNINGER

  • Registeringsnummer: DB9355
  • Stelnummer: UH70757BL19459074
  • Mærke: Variant
  • Model: 757 BL m/kanostativ, chassis 460230
  • Køreklar vægt: 300 kg. 
  • Tilladt totalvægt: 750 kg. 
  • Bremse: Nej.

.

 

HVEM MÅ KØRE MED TRAILEREN?
Da den maksimal tilladt totalvægt er på 750 kg. er det IKKE nødvendigt med trailerkørekort for at køre med traileren.

På registeringsattesten til den bil du ønsker at bruge til at trække traileren, fremgår hvor meget den må trække med og uden bremse. Der er IKKE påløbsbremse på traileren, og derfor vægten tilladt uden bremse (Største ttv. u/bremser: xxx kg) som er gældende.

Er den tilladte vægt mindre end 750 kg. må du stadigvæk gerne køre med traileren, blot må trailens egenvægt og last ikke overstige totalvægten tilladt på registeringsattest. 

PAPIRER
En kopi af trailerens registeringsattest SKAL medbringes ved kørsel i Danmark. Der ligger kopi af denne i kassen med lastestropper. 

Ved kørsel med trailer skal der også medbringes registringsattest (eller kopi) til bilen som bruges til at trække. 

Ved kørsel i udlandet skal original registeringsattest medbringes. Udleveres efter aftale med bestyrelsen, men husk at sig til i god tid, også selvom det kun er over Sundet til Sverige. 

Hvis registeringsattest bortkommer (kopi el. original), skal bestyrelsen straks orienteres herom.  

 

FORSIKRING
Klubben arbejder på at etablere forsikring på traileren, men p.t. er det endnu ikke kommet på plads, hvilket betyder skader på selve traileren ikke er dækket. 

Forvolder du skade på andre eller andres ting med traileren, skal det dækkes af bilen der trækker lovpligtige ansvarsforsikring. 

FORSIKRINGSELSKAB
Dette afsnit opdateres så snart forsikring er etableret.

 

ANSVAR
Det er chaufførens ansvar,at alt hvad der transporteres på traileren er fastspændt ordentlig, og at traileren er fastspændt ordenligt på det trækkende køretøj. 

Kontroller at traileren sidder ordenligt fast på trækkrogen, og at alt lys virker, incl. blink- og bremselys. Hænger noget mere end 1 meter udover bagenden af traileren, skal det markeres. 

Bøder, parkeringsafgifter eller lignende skal afholdes af chauffør eller person ansvarlig for lån/leje af traileren. Klubben bidrager IKKE  med midler hertil.

HASTIGHED

Hvis du køre personbil med en totalvægt på højst 3.500 kg, gælder følgende fartgrænser: 

  • By: 50 km/t
  • Landevej og Motortrafikvej: 70 km/t
  • Motorvej: 80 km/t

Hvis der i by er skiltet med højere hastighedsgrænser, må du følge dem, dog må du max. køre 70 km/t i byzone med traileren. 

 

LEJE
Bestyrelsen arbejder på at gøre det muligt at leje traileren til brug udenfor klubben, og kan kontaktes herom indtil retningslinier herfor bliver fastlagt. 

VERSION
Denne side vil løbende blive opdateret.